Spara sidan i informationsmappen Nu finns sidan i din informationsmapp

Min informationsmapp

I mappen är det möjligt att samla ihop ett informationspaket bestående av text och bild från dessa sidor. Den insamlade informationen i mappen är sedan enkel att lagra i den egna datorn eller skriva ut för att t.ex. delas ut vid ett kommande möte. Informationen i mappen kan även vidarebefordras via e-post. Det går att justera, lägga till eller ta bort innehåll helt enligt eget önskemål. Tryck bara på länken "till egen informationsmapp".

Anser du informationen vara viktig?