Spara sidan i informationsmappen Nu finns sidan i din informationsmapp

Koppar i rörsystem

kopparrör

Koppar i våra tappvattensystem har använts lika länge som vi har haft rinnande vatten i hushåll. Koppar används i vattenlednignsrör, kopplingar, värmeväxlare, ventiler och pumpar.  Inga negativa hälso- eller miljöeffekter härstämmande från kopparrör har konstaterats. Kunskapen om hälso- och miljökonsekvenserna av alternativa byggmaterial är långt mycket sämre än vad gäller koppar.

Anledningen till den stora andelen kopparrör är att de anses säkra, praktiska och hygieniska. Säkra eftersom de är motståndskraftiga mot korrosion, påverkas inte av ljus eller ultraviolett strålning, släpper inte oönskade ämnen genom till dricksvattnet och de håller i årtionden. Praktiska eftersom de bland annat är lätta att bocka och böja runt hinder, de har standardiserade kopplingsmått och system, tål höga och låga temperaturer samt är lätta att foga ihop. Hygieniska då de minskar tillväxt av bakterier, t.ex. Legionella. Kunskapen om hälso- och miljökonsekvenserna av alternativa och nya rörmaterial är långt mycket sämre än vad gäller kopparrör.

Framtidssäkra kopparrör

  • goda erfarenheter av användning sedan mer än 100 år i tappvattenledningar
  • hygieniskt, bidrar inte till bakterierillväxt i tappvattenledningar
  • äkta och ren naturprodukt och ett nödvändigt spårämne för människan
  • kopparrör lämpar sig för alla typer av rörinstallationer: tappvatten, värme och gas
  • 100 % återvinningsbart, miljöriktigt material

Anser du informationen vara viktig?