Spara sidan i informationsmappen Nu finns sidan i din informationsmapp

Återvinning

Lika länge som mänskligheten har använt koppar, ungefär 10 000 år, har den haft fördelar av att metallen är så gott som 100 % återvinningsbar, utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Enligt nyligen framtagen data kommer 34 % av de 22 miljoner ton koppar som årligen används i världen från återvunnet material.

Livslängden för olika kopparprodukter varierar stort - från hundra år eller mer i byggnader, till bara några få år i elektronisk utrustning.

Återvinning sparar naturens resurser

Återvinning och kopparbrytning går hand i hand. Genom att koppar återvinns, kan naturliga förekomsterna sparas, och världens kopparreserver kan fås att räcka ännu längre in i framtiden, vilket ligger helt i linje med FN´s mål för hållbar utveckling. Världens ekonomiskt exploaterbara kopparreserver är idag uppskattade på 550 miljoner ton. Alla kända reserver är 1000 miljoner ton. Koppar som bryts årligen är 16 miljoner ton.

Enorma besparingar av energi

Återvinning medför enorma besparingar av energi, eftersom produktion av sekundärkoppar använder uppskattningsvis 15-40 procent av det av produktion av primärkoppar.

Under de senaste 40 åren har den europeiska kopparindustrin vidtagit många åtgärder för att göra verksamheten mer hållbar. Man har bland annat sänkt energiförbrukningen och ökat insamlingen och återvinningen av kopparskrot. Till exempel har europeiska smältverk/raffinaderier i genomsnitt sänkt sin energiförbrukning per enhet med 50 % mellan 1995 och 2006 och 30 % av deras totala elförbrukning används för miljöskyddsteknik.

Anser du informationen vara viktig?